Undervisningsplan – slutmål og delmål

På den danske afdeling og Euroclass følger skolen helt fælles mål.

Skolen tilbyder folkeskolens afgangsprøver i 9. og 10. klasse.

Læs om eksamen her: http://Folder fra UVM om regler til Folkeskolens prøver

Se vores skole på uddannelsesstatistik.dk her