EuroClass

– et gymnasieforberedende og spændende 10. skoleår

Læs om kommende 10. klasse, 23/24, i denne brochure.

Euroclass er Skipper Clement Skolens bud på en ”anderledes” 10. klasse. Vi er en ”boglig skole”, der giver plads til både de elever, der ønsker at forberede sig til gymnasiet, men vi er også et tilbud til de elever, der har faglige udfordringer – elever, der skal have finpudset nogle færdigheder.

Vi har alle sammen forskellige behov og det imødekommer vi i Euroclass på Skipper Clement Skolen bl.a. ved at have niveaudeling i fagene matematik, tysk og engelsk, hvor eleverne i de tre klasser fordeles på fire hold efter fagligt niveau, så vi kan støtte dem, der har brug for en ekstra hånd – og udfordre dem, der har nemt ved faget.

Eleven i Euroclass forventes at tage ansvar for egen læring – at vise engagement og initiativ.

I Skipper Clement Skolens Euroclass gennemfører du naturligvis folkeskolens 10. klasse, men derudover får du nogle anderledes fag, der gør dig klogere på verden omkring dig.

Det er også skolen, hvor eleverne modnes og finder ud af, hvilken vej de ønsker at gå efter 10. klasse.

Vi er skolen for dem, der vil. Vi stiller krav til os selv, til vore elever og til samarbejdet med jer forældre.

Vi vægter bl.a.:

  • Ro i klasserne og kvalitet i timerne.
  • Høj faglighed.
  • Ansvarlighed og konsekvens.
  • Gensidig respekt.
  • Elevernes selvstændighed.

I løbet af skoleåret skal vi på en studierejse, der bringer os til bl.a. Hamborg og Bruxelles, hvor vi besøger EU samt til Oxford i England. I Oxford går eleverne i sprogskole i knap to uger. De bor hos en engelsk familie, så de får oplevelsen af, hvordan en engelsk familie bor og viden om den engelske kultur.

På turen får vores elever sat en masse billeder på den undervisning, som de har på skolen.

Vil du vide mere om Euroclass/10. klasse på Skipper Clement Skolen, så kontakt:

Koordinator Claus Gaihede

tlf: 2227 9043

Mail: [email protected]


Har du spørgsmål til indmeldelse af dit barn, så hjælper vi gerne – giv os et kald på tlf. 98 12 11 88.
Er du derimod besluttet og klar til at indmelde dit barn i enten den danske eller internationale afdeling i Skipper Clement Skolen, så tryk på den nedenstående knap, som matcher dit ønske for indmeldelse...

Dansk afd. >   International afd. >