Skipper SFO

 

Skipper SFO – et godt sted at være

Efter endt skoledag, byder Skipper SFO velkommen til en eftermiddag med forskellige aktiviteter og samvær med skolekammerater på kryds og tværs årgange og engagerede pædagoger.

Skipper SFO er et tilbud til alle børn fra 0.-3. Klasse, samt S1-S4.

Til de ældre børn i 4.-5. Klasse/S5-S6 har vi Skipperklubben.

I Skipper SFO værner vi om børnenes fritid og retten til at vælge blandt en række aktiviteter, tilrettelagt af pædagogerne med børnenes trivsel og personlige, samt sociale udvikling for øje.

Eksempler på dagligdags-aktiviteter;

  • Udeaktiviteter i sandkassen, mooncars, fodboldspil, bål mv.
  • Kreativ udfoldelse i træværksted, med perler, maling, glaskunst.
  • Mulighed for forskellige lege med kammeraterne – legobygning, dans, spil og forskellige konstruktions- og rollelege.

Herudover har vi særlige arrangementer og temauger spredt ud over året. Eksempelvis OL-uge, Cirkusuge, juleværksted, julefest, Halloween, madlavning, forskellige turneringer, rollespil, sommerfest, naturuge, markedsdag.


Har du spørgsmål til indmeldelse af dit barn, så hjælper vi gerne – giv os et kald på tlf. 98 12 11 88.
Er du derimod besluttet og klar til at indmelde dit barn i enten den danske eller internationale afdeling i Skipper Clement Skolen, så tryk på den nedenstående knap, som matcher dit ønske for indmeldelse...

Dansk afd. >   International afd. >