Årets gang

August

Skolestart

Første skoledag efter sommerferien 2022 er tirsdag den 9. august

Skolerejser for 6. årgang, 8. årgang og Stage-klasser

Der er skolerejser i starten af skoleåret for 6. årgang, 8. årgang,

6. årgang rejser indenrigs – og her har turene været til bl. a. København og Bornholm

De øvrige årgange rejser udenlands og her har nogle af rejsemålene været Paris, Hamburg, og Prag

Forældremøder

I starten af hvert skoleår holdes der forældremøder i alle klasser.

På forældremøder orienterer klasselæreren om det kommende skoleår.

Derudover præsenteres klassens nye fag og lærere.

Skolefodbold

Skipper Clement Skolen deltager i Ultra Skolepokalen, skolernes landsdækkende fodboldturnering, med et drengehold og et pigehold.

Det er elever fra 7., 8. og 9. årgang, der kan deltage på holdet.

 

September

Skolerejser for 6. årgang, 8. årgang og Stage-klasser

Der er skolerejser i starten af skoleåret for 6. årgang, 8. årgang og stageklasserne.

6. årgang rejser indenrigs – og her har turene været til bl. a. København og Bornholm

De øvrige årgange rejser udenlands og her har nogle af rejsemålene været Paris, Hamburg, og Prag

Forældremøder

I starten af hvert skoleår holdes der forældremøder i alle klasser.

På forældremøder orienterer klasselæreren om det kommende skoleår.

Derudover præsenteres klassens nye fag og lærere.

Fotografering af elever

I starten af september er der skolefotografering.

Alle eleverne bliver fotograferet personligt, ligesom der bliver taget klassebilleder.

De personlige billeder bruges i Skoleintra og kan også købes via skolefotografen.

Skipperløbet - fredag den 8. september

Skolen arrangerer Skipperløbet fredag den 8. september 2022 fra kl 16:00 . Der er mødepligt for alle.

Informationsmøde om nye 0. klasser - 19. september 2022

Hver år oprettes 2 nye 0. klasser á 20 elever hver.

På mødet orienteres om indholdet i vores 7. klasser og skolens værdier og forventninger – samt eventuelle spørgsmål.

Der tales også om overgangen fra børnehave til skole.

Informationsmøde om nye 7. klasser - 27. september 2022

Hvert år tages elever ind til en ny 7. klasse, så der er 3 klasser på årgangen.

De nye klasser består af både gamle elever og nye elever.

På mødet orienteres om indholdet i vores 7. klasser og skolens værdier og forventninger – samt eventuelle spørgsmål.

Oktober

Forældremøder

I starten af hvert skoleår holdes der forældremøder i alle klasser.

På forældremøder orienterer klasselæreren om det kommende skoleår.

Derudover præsenteres klassens nye fag og lærere.

EuroClass studietur

EuroClass rejser på en længere studietur til Hamborg, Bruxelles og Oxford – 29. september til 14. oktober.

Skole/hjem samtaler

Der afholdes skole/hjem samtaler i hver klasse 2 gange om året.

Til skole/hjem samtalerne er der hver gang mulighed for at tale med dansk- og matematiklæreren.

Lærerne i de andre fag deltager i skole/hjem samtalerne en gang om året.

Uddannelsesmøde med UU-vejleder for 9. årgang

I samarbejde med UU-Aalborg holdes en orientering om ungdomsuddannelserne for forældre.

Informationsmøde om nye 10. klasser - 25. oktober 2022

Hvert år opretter vi 4 klasser i vores 10. klassecenter på Vesterbro – kaldet EuroClass.

På mødet orienteres om indholdet i vores 10. klassesforløb – samt eventuelle spørgsmål.

Efterårsferie i uge 42

Efterårsferien er altid i uge 42

November

Skole/hjem samtaler

Der afholdes skole/hjem samtaler i hver klasse 2 gange om året.

Til skole/hjem samtalerne er der hver gang mulighed for at tale med dansk- og matematiklæreren.

Lærerne i de andre fag deltager i skole/hjem samtalerne en gang om året.

Åbent hus - lørdag den 28. januar 2023

En gang om året holder skolen åbent hus.

Her udstilles produkter fremstillet i billedkunst.

14

Terminsprøver

9. og 10. årgang har en terminsprøve om året i fagene dansk og matematik.

Ved terminsprøven får eleverne mulighed for at prøve, hvordan de skriftlige prøver afvikles i maj måned.

Resultatet af terminsprøven tæller med i forhold til afgivelsen af standpunktskarakterer i november måned.

Denne karakter er afgørende, når eleverne søger ind på ungdomsuddannelserne

Udlevering af standpunktskarakterer til 8. , 9. og 10. årgang

Eleverne får karakterblad 2 gange om året.

For eleverne på 8., 9. og 10. årgang sker det første gang i november måned.

Disse karakterer bruges til at søge ind på ungdomsuddannelserne.

Half year exams

På den internationale afdeling er der half year exams for Stage-klasserne

Resultaterne af denne half year exam bruges i det kommende karakterblad.

Brobygning Euroclass og stage 11

I brobygning er eleverne ude at besøge ungdomsuddannelserne for på den måde bedre at kunne vælge uddannelsesretning.

UN-day

På UN-day fejres FN internationale børnekonvention.

Undervisningen denne dag handler om, hvilke rettigheder mennesker skal have, og hvordan andre mennesker har det.

Der laves ofte aktiviteter, hvor man kan købe ting, og overskuddet af dagen går til en hjælpeorganisation.

Juleklippedag - tirsdag den 29. november

I slutningen af november eller starten af december afholdes Juleklippedag.

Her pyntes skolen til jul, og der julehygges med bl.a. æbleskiver til alle elever.

December

Udlevering af standpunktskarakterer 4. til 7. årgang

Eleverne får karakterblad 2 gange om året.

Første gang til jul.

 

Adventskoncert i Vor Frue kirke

Skolens musiske afdeling afholder julekoncert i Vor Frue Kirke.

 

 

Chrismas play

Den internationale afdeling opfører hvert år en juleforestilling, som alle elever og forældre kan se.

Det er elever fra Stage-klasserne.

Juleafslutning

Sidste skoledag før juleferie varer fra kl. 8.00 til kl. 11.30.

Der ryddes op i klasserne, og eleverne er til julegudstjeneste i Ansgar Kirken.

Lucia

Santa Lucia fejre i forbindelse med en morgensamling.

4. årgang laver Lucia-optog.

Januar

Opstart efter juleferien

Undervisningen starter tirsdag d. 3. januar 2023.

Skole/hjem samtaler

Der afholdes skole/hjem samtaler i hver klasse 2 gange om året.

Til skole/hjem samtalerne er der hver gang mulighed for at tale med dansk- og matematik læreren.

Lærerne i de andre fag deltager i skole/hjem samtalerne en gang om året.

World Book Day - tirsdag 10. januar

Dag med fokus på bøger og læsning.

Karrieredag - onsdag den 25. januar

Der afholdes karrieredag for 9. og 10. årgang.

Karrieredagen foregår således, at forskellige personer kommer og fortæller om deres arbejde, og hvilken uddannelse de har taget.

 

Februar

Skole/hjem samtaler

Der afholdes skole/hjem samtaler i hver klasse 2 gange om året.

Til skole/hjem samtalerne er der hver gang mulighed for at tale med dansk- og matematiklæreren.

Lærerne i de andre fag deltager i skole/hjem samtalerne en gang om året.

Fastelavnfest for 0.-3. årgang samt Stage 1 - 4 - fredag den 17. februar

Fastelavn bliver fejret i de små klasser.

Vores hal bliver pyntet op, elever og lærere er klædt ud, og der slås katten af tønden.

13

Vinterferie

Vinterferie afholdelse altid i uge 8.

Marts

Skole/hjem samtaler

Der afholdes skole/hjem samtaler i hver klasse 2 gange om året.

Til skole/hjem samtalerne er der hver gang mulighed for at tale med dansk- og matematiklæreren.

Lærerne i de andre fag deltager i skole/hjem samtalerne en gang om året.

Valg til skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen består af 7 valgte medlemmer – 5 forældre- og 2 medarbejderrepræsentanter.

Alle vælges for 2 år, dog ikke således at alle udskiftes på en gang.

 

April

Emneuge - uge 13

Hvert år er der emneuge. I år er det uge 13 (27. marts -31. marts)

Emneugen og skolefesten holdes i samme uge, og temaet for emneuge udspringer af det skuespil, som opføres til skolefesten. I år er skuespillet “Mamma Mia”.

Skolefest - torsdag den 30. marts

Der er skolefest for 0. – 8. årgang om torsdagen i ugen før påskeferien.

 

Checkpoint Exams

De afsluttende prøver for Stage 8, 9, 10 og 11.

Påskeferie

3. april – 10. april

Skole/hjem samtaler

Der afholdes skole/hjem samtaler i hver klasse 2 gange om året.

Til skole/hjem samtalerne er der hver gang mulighed for at tale med dansk- og matematiklæreren.

Lærerne i de andre fag deltager i skole/hjem samtalerne en gang om året.

Generalforsamling - onsdag den 26. april

Generalforsamlingen er en orientering fra skolens bestyrelse til forældrene.

Maj

Skriftlige afgangsprøver - prøveperiode 2. maj til 11. maj

I starten af maj begynder de skriftlige afgangsprøver FP9 og FP10.

Der er prøver både formiddag og eftermiddag.

Læs UVMs folder “Når du skal til prøve” her.

Årsprøver på 8. årgang

8. årgang er til både skriftlige og mundtlige årsprøver.

De er til skriftlig årsprøve i dansk og matematik.

Den mundtlige årsprøve er forskellig fra år til år.

Læs UVMs folder “Når du skal til prøve” her.

Skole/hjem samtaler

Der afholdes skole/hjem samtaler i hver klasse 2 gange om året.

Til skole/hjem samtalerne er der hver gang mulighed for at tale med dansk- og matematiklæreren.

Lærerne i de andre fag deltager i skole/hjem samtalerne en gang om året.

Udlevering af 2. standspunktskarakterer 9.-10. årgang

9. og 10. årgang får udleveret 2 standpunktskarakter inden afgangsprøverne starter.

End of Year Exams Stage 7-10

Afsluttende eksamen for Stage 7-8-9 og 10.

Sidste skoledag 9. - 10. årgang - onsdag den 17. maj 2023

Sidste skoledag for 9. og 10. årgang afholdes inden de mundtlige prøver begynder.

Eleverne er udklædte og feststemte og hallen er pyntet til en festlig dag.

Der spises morgenmad, uddeles priser og kastes flødekarameller til de mindre elever, inden skolen forlades omkring middagstid

Mundtlige prøver for 9. og 10. årgang - prøveperiode 22. maj - 21. juni

De mundtlige prøver FP9 og FP10  for 9. og 10. årgang

Læs UVMs folder “Når du skal til prøve” her.

Markering af befrielsesdagen 5. maj - afholdes den 4. maj

Danmarks befrielse fejres med lys i Skolens vinduer.

 

Juni

"Ryste-sammen" arrangementer for de kommende 7. klasser

Hvert år optager vi elever til en ny 7. klasse.
De 2 nuværende 7. klasser brydes op og der dannes 3 . nye 7. klasser.
I den forbindelse laves arrangementer, som skal ryste klassen og klasserne sammen.

Mundtlige afgangsprøver for 9. og 10. årgang

De mundtlige prøver FP9 og FP10  for 9. og 10. årgang

Læs UVMs folder “Når du skal til prøve” her.

Udlevering af karakterblad for 4.- 8. årgang

4. – 8. årgang får udleveret karakterblad

Idrætsdag for alle elever - torsdag den 22. juni 2023

Der er idrætsdag for alle skolens elever.

Dimission 9. - 10. årgang og Stage 11

Afgangs-eleverne bliver fejret med dimission i skolens hal.

Der er underhold, taler, uddeling af eksamensbeviser samt spisning.

 

Klasselærerdag - onsdag den 21. juni

Denne dag er en dag for klassen og dens klasselærer

Dagen arrangerer i fællesskab af elever og klasselærer

Skolegårdsfest og sidste skoledag - fredag den 23. juni

Sidste dag før sommerferie afsluttes med en skolegårdfest, hvor der er boder og underholdning et par timer – bl. a. spiller lærerne fodbold mod 8. klasses eleverne.

Dagen afsluttes 11.25 med at skolelederen ønsker alle en god ferie.

Juli

Sommerferie

SFOen er åben i uge 26 og 31 ved feriebetaling.

Uge 27, 28, 29 og 30 holder SFOen lukket

Skolen holder lukket hele ferien – kontoret holder åbent i uge 26 og 31.

 

Har du spørgsmål til indmeldelse af dit barn, så hjælper vi gerne – giv os et kald på tlf. 98 12 11 88.
Er du derimod besluttet og klar til at indmelde dit barn i enten den danske eller internationale afdeling i Skipper Clement Skolen, så tryk på den nedenstående knap, som matcher dit ønske for indmeldelse...

Dansk afd. >   International afd. >