Årets gang

August

Skolestart

Som regel 1. mandag i uge 33 – I skoleåret 19/20 er skolestarten tirsdag d. 13. august

Skolerejser for 5. årgang, 8. årgang og Stage-klasser

Der er skolerejser i starten af skoleåret for 6. årgang, 8. årgang,

6. årgang rejser indenrigs – og her har turene været til bl. a. København og Bornholm

De øvrige årgange rejser udenlands og her ha nogle af rejsemålene været Paris, Hamburg, og Prag

Forældremøder

I starten af hvert skoleår holdes der forældremøder i alle klasser.

På forældremøder orienterer klasselæreren om det kommende skoleår.

Derudover præsenteres nye fag for klassen, og nye lærere i klassen.

Skolefodbold

Skipper Clement Skolen deltager i Ekstra Bladets skolefodboldturnering med et drengehold og et pigehold.

Det er elever fra 7., 8. og 9. årgang, der kan deltage på holdet.

 

September

Skolerejser for 5. årgang, 8. årgang og Stage-klasser

Der er skolerejser i starten af skoleåret for 6. årgang, 8. årgang og stageklasserne.

6. årgang rejser indenrigs – og her har turene været til bl. a. København og Bornholm

De øvrige årgange rejser udenlands og her ha nogle af rejsemålene været Paris, Hamburg, og Prag

Forældremøder

I starten af hvert skoleår holdes der forældremøder i alle klasser.

På forældremøder orienterer klasselæreren om det kommende skoleår.

Derudover præsenteres nye fag for klassen, og nye lærere i klassen.

International fooddinner

På skolens internationale afdeling afholdes der hvert en “international fooddinner”

De forskellige nationaliteter præsenterer mad fra deres kultur.

Samtidig giver arrangementer mulighed for at alle forældre i den internationale afdeling møde.

Arrangementet afholdes normalt 2. fredag i september.

Fotografering af elever

I starten af september er der skolefotografering.

Alle eleverne bliver fotograferet personligt, ligesom der bliver taget klassebilleder.

De personlige billeder bruges i Skoleintra og kan også købes via skolefotografen.

Oktober

Forældremøder

I starten af hvert skoleår holdes der forældremøder i alle klasser.

På forældremøder orienterer klasselæreren om det kommende skoleår.

Derudover præsenteres nye fag for klassen, og nye lærere i klassen.

Motionsdag for alle elever

Skolen holder i oktober en motiondag for alle skolens elever.

EuroClass på skoletur

EuroClass rejser på en længere studietur – ofte til England

Skole/hjem samtaler

Der afholdes skole/hjem samtaler i hver klasse 2 gange om året.

Til skole/hjem samtalerne er der hver gang mulighed for at tale med dansk- og matematik læreren.

Lærerne i de andre fag deltager i skole/hjem samtalerne en gang om året.

Uddannelsesmøde med UU-vejleder for 9. årgang

I samarbejde med UU-Aalborg holdes en orientering om ungdomsuddannelserne for forældre.

Informationsmøde om nye 10. klasser

Hvert år tage vi elever ind til 3 10. klasser.

På mødet orienteres om, hvad der sker i 10. klasse, og hvordan man skal tilmelde sig til 10. klasse.

Informationsmøde om nye 7. klasser

Hvert år tages elever ind til en ny 7. klasse.

Der laves 3 nye 7. klasser, således de nye klasser består af både gamle elever og nye elever.

På mødet orienteres om, hvad der sker i 7. klasse, og hvordan man skal tilmelde sig til 7. klasse.

 

Informationsmøde om nye 0. klasser

Hver år startes 2 nye 0. klasser op.

På mødet orienteres om, hvad der sker i 0. klasse, hvordan skolegangen er og hvordan man skal tilmelde sig til 0. klasse.

Efterårsferie i uge 42

Efter 1o uges skolegang holder eleverne en fortjent ferie.

November

Skole/hjem samtaler

Der afholdes skole/hjem samtaler i hver klasse 2 gange om året.

Til skole/hjem samtalerne er der hver gang mulighed for at tale med dansk- og matematik læreren.

Lærerne i de andre fag deltager i skole/hjem samtalerne en gang om året.

Åbent hus

En gang om året holder skolen åbent hus og det er altid den første lørdag i november.

Her udstilles produkter fremstilles i billedkunst.

14

Terminsprøver

9. og 10. årgang har en terminsprøve om året.

Ved terminsprøven får eleverne mulighed for at prøve, hvordan de skriftlige prøver afvikles i maj måned.

Derudover bruges resultatet af terminsprøven til at give karakterer i november måned.

En karakter, som skal bruges, når eleverne søger ind på ungdomsuddannelserne

Udlevering af standpunktskarakterer til 8. , 9. og 10. årgang

Eleverne får karakterblad 2 gange om året.

For eleverne på 8., 9. og 10. årgang sker det første gang i november måned.

Disse karakterer bruges til at søge ind på ungdomsuddannelserne.

Half year exams

På den internationale afdeling er der half year exams for Stage-klasserne

Resultaterne af denne half year exam bruges i det kommende karakterblad.

Uddannelelsesparathedsvurdering på 8. årgang

På 8. årgang skal eleverne vurderes om de er parate til en ungdomsuddannelse.

Dette skal være færdiggjort inden 1. december.

Er eleverne ikke uddannelseparate iværksættes der vejledning og støtte, således de kan blive det.

Brobygning Euroclass og stage 11

I brobygning er eleverne ude at besøge ungdomsuddannelserne for på den måde at bedre at vælge uddannelsesretning.

UN-day

På UN-day fejres FN internationale børnekonvention.

Undervisningen denne dag handler om, hvilke rettigheder mennesker skal have, og hvordan andre mennesker har det.

Der laves ofte aktiviteter, hvor man kan købe ting, og overskuddet af dagen går til en hjælpeorganisation.

December

Juleklippedag

I slutningen af november eller starten af december afholdes Juleklippedag.

Her pyntes skolen til jul, og der julehygges med bl.a. æbleskiver til alle elever.

Udlevering af standpunktskarakterer 4. til 7. årgang

Eleverne får karakterblad 2 gange om året.

Første gang til jul.

 

Adventskoncert i Vor Frue kirke

Skolens musiske afdeling afholder julekoncert i Vor Frue Kirke.

Her er underholder skolens kor og der er krybbespil af 4. årgang????

Chrismas play

Den internationale afdeling opføre hvert år en juleforestilling, som alle elever og forældre kan se.

Det er elever fra Stage-klasserne.

Juleafslutning

Sidste skoledag før juleferie starter varer dagen til kl. 11.30.

Der ryddes op i klasserne og eleverne er til julegudstjeneste i Ansger kirken

Lucia

Santa Lucia fejre i forbindelse med en morgensamling.

Der er 4. årgang der laver Lucia-optog.

Januar

Opstart efter juleferien

Efter en velfortjent juleferie starter undervisningen d. 3. januar 2019

Karrieredag

Der afholdes karrieredag for 9. og 10. årgang.

Karrieredagen foregår således, at forskellige personer kommer og fortæller om deres arbejde, og hvilken uddannelse de har taget.

 

Skole/hjem samtaler

Der afholdes skole/hjem samtaler i hver klasse 2 gange om året.

Til skole/hjem samtalerne er der hver gang mulighed for at tale med dansk- og matematik læreren.

Lærerne i de andre fag deltager i skole/hjem samtalerne en gang om året.

Februar

Skole/hjem samtaler

Der afholdes skole/hjem samtaler i hver klasse 2 gange om året.

Til skole/hjem samtalerne er der hver gang mulighed for at tale med dansk- og matematik læreren.

Lærerne i de andre fag deltager i skole/hjem samtalerne en gang om året.

Fastelavnfest for 0.-3. årgang samt Stage 1 - 4

Fastelavn bliver fejret i de små klasser.

Vores hal bliver pyntet op, elever og lærere er klædt ud og en hel formiddag går med at slå katten af tønden.

13

Vinterferie

Vinterferie afholdelse altid i uge 8.

Marts

Skole/hjem samtaler

Der afholdes skole/hjem samtaler i hver klasse 2 gange om året.

Til skole/hjem samtalerne er der hver gang mulighed for at tale med dansk- og matematik læreren.

Lærerne i de andre fag deltager i skole/hjem samtalerne en gang om året.

Valg til skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen består 7 valgte medlemmer – 5 forældre og 2 medarbejderrepræsentanter.

Alle vælges for 2 år, dog ikke således alle udskiftes på en gang.

 

April

Emneuge

Hvert år er der emneuge.

Emneugen og skolefesten holdes i samme uge og temaet for emneuge udspringer af det skuespil som opføres til skolefesten.

Skolefest

Der er skolefest for 0. – 8. årgang om torsdagen i ugen før påskeferien.

 

Checkpoint Exams

De afsluttende prøver for Stage 8, 9, 10 og 11.

Påskeferie
Skole/hjem samtaler

Der afholdes skole/hjem samtaler i hver klasse 2 gange om året.

Til skole/hjem samtalerne er der hver gang mulighed for at tale med dansk- og matematik læreren.

Lærerne i de andre fag deltager i skole/hjem samtalerne en gang om året.

Skolekredsmøde

Skolekredsmødet er en orientering fra skolens bestyrelse til forældrene.

Maj

Skriftlige afgangsprøver

I starten af maj begynder de skriftlige afgangsprøver FP9 og FP10.

Der er prøver både formiddag og eftermiddag.

Årsprøver på 8. årgang

8. årgang er til både skriftlige og mundtlige årsprøver.

De er til skriftlig årsprøve i dansk og matematik.

Den mundtlige årsprøve er forskellig fra år til år, dog således alle mundtlige fag holder årsprøver.

Skole/hjem samtaler

Der afholdes skole/hjem samtaler i hver klasse 2 gange om året.

Til skole/hjem samtalerne er der hver gang mulighed for at tale med dansk- og matematik læreren.

Lærerne i de andre fag deltager i skole/hjem samtalerne en gang om året.

Udlevering af 2. standspunktskarakterer 9.-10. årgang

9. og 10. årgang får udleveret 2 standpunktskarakter inden afgangsprøverne starter.

End of Year Exams Stage 7-10

Afsluttende eksamen for Stage 7-8-9 og 10.

Sidste skoledag 9. - 10. årgang

Sidste skoledag for 9. og 10. årgang afholdes inden de mundtlige prøver begynder.

Eleverne er udklædte og feststemte og hallen er pyntet til en festlig dag.

Der spises morgenmad, uddeles priser og kastes flødekarameller til de mindre elever, inden skolen forlades omkring middagstid

Mundtlige prøver for 9. og 10. årgang

De mundtlige prøver FP9 og FP10  for 9. og 10. årgang

Markering af befrielsesdagen 5. maj

Danmarks befrielse fejres med lys i Skolens vinduer.

 

Juni

Ryste sammen arrangementer" for de kommende 7. klasser

Hvert år optager vi elever til en ny 7. klasse.
De 2 nuværende 7. klasser brydes op og der dannes 3 . nye 7. klasser.
I den forbindelse laves arrangementer, som skal ryste klassen og klasserne sammen.

Mundtlige afgangsprøver for 9. og 10. årgang

De mundtlige prøver FP9 og FP10  for 9. og 10. årgang

Udlevering af karakterblad for 4.- 8. årgang

4. – 8. årgang får udleveret karakterblad

Idrætsdag for alle elever

Der er idrætsdag for alle skolens elever.

Dimission 9. - 10. årgang og Stage 11

Afgangs-eleverne bliver fejret med dimission i skolens hal.

Der er underhold, taler, uddeling af eksamensbeviser samt spisning.

 

Klasselærerdag

Denne dag er en dag for klassens og dens klasselærer

Dagen arrangerer i fællesskab af elever og klasselærer

Skolegårdsfest og sidste skoledag

Sidste dag før sommerferie afsluttes med en skolegårdfest, hvor der er boder og underholdning et par timer – bl. a. spiller lærerne fodbold mod 8. klasses eleverne.

Dagen afsluttes 11.25 med at skolelederen ønsker alle en god ferie.

Grundlovsfest

Grundlovens indførsel fejres af årgangene 5. 6. 7. og 8. årgang.

Arrangementet varer ca. en time.

Det er 8. årgang, der står for arrangementet.

Juli

Sommerferie

Skolen holder lukket.

Har du spørgsmål til indmeldelse af dit barn, så hjælper vi gerne – giv os et kald på tlf. 98 12 11 88.
Er du derimod besluttet og klar til at indmelde dit barn i enten den danske eller internationale afdeling i Skipper Clement Skolen, så tryk på den nedenstående knap, som matcher dit ønske for indmeldelse...

Dansk afd. >   International afd. >