Skolepenge

Skolepenge i skoleåret 2022-23 pr. måned (juli er betalingsfri)

Danske afdeling Barn 1 Barn 2 Barn 3 Barn 4
0. – 9. årgang 1940 kr. 1700 kr. 1460 kr. 0 kr.

Lejrskoler:

På 6. og 8.  årgang tillægges et beløb til betaling af lejrskole

For 6. klasse tillægges til lejrskoleophold på 255 kr. pr. måned

For 8. klasse tillægges til lejrskoleophold på 375 kr. pr. måned

Ved manglende indbetaling i 2 måneder uden dialog med skolen betragtes eleven som udmeldt.

Betaling af skolepenge

Dette kan ske – via PBS.

Indmeldelse

Der opkræves et indskrivningsgebyr på 1.000 kr. ved 1. opkrævning.

Udmeldelse

Udmeldelsesfristen er løbende måned plus en måned.


Har du spørgsmål til indmeldelse af dit barn, så hjælper vi gerne – giv os et kald på tlf. 98 12 11 88.
Er du derimod besluttet og klar til at indmelde dit barn i enten den danske eller internationale afdeling i Skipper Clement Skolen, så tryk på den nedenstående knap, som matcher dit ønske for indmeldelse...

Dansk afd. >   International afd. >