Skolens formål

  Vi ønsker – i et trygt arbejdsmiljø – at skabe de bedste betingelser for den enkelte elevs faglige og personlige udvikling mod et samfund i konstant forandring. Overordnet anerkender vi FN’s Konvention Om Børns Rettigheder, som trådte i kraft den 2. september 1990. Skolens kultur, herunder regler, rammer og principper er udformet og praktiseres i overensstemmelse med denne konvention. Formålsformuleringens overordnede gennemførelse Undervisning på et højt fagligt niveau Velkvalificerede og engagerede medarbejdere Konsekvens og klart definerede rammer og principper Forpligtende skole/hjemsamarbejde – herunder overholdelse af skolens samarbejdsregler Krav til hinanden – fagligt og socialt* Udvikling af kendskab til – og anerkendelse af – vigtige emner som grundloven (herunder demokrati og ytringsfrihed), ansvarsbevidsthed, respekt og tolerance* Udvikling af selvstændighed og evne til kritisk stillingtagen Udvikling af kreativitet *(Skolen har en klart defineret og konsekvent politik til imødegåelse af mobning, samt et beredskab i forbindelse med sorg og kriser.) Formålsformuleringens gennemførelse i daglig praksis Centrale bestemmelser Undervisningen er baseret på bestemmelserne i Friskoleloven og Folkeskoleloven (Fælles Mål og prøvebestemmelserne) samt for den Internationale afdelings vedkommende på Cambridge International Examination Curriculum. Deltagelse i pædagogiske aktiviteter I overensstemmelse med artiklerne 13, 28 og 29 i Konventionen skal alle elever skal deltage i alle skolens aktiviteter incl. specielle arrangementer udenfor normal skoletid. Med henvisning til ovenstående og artiklerne 30 og 31, kan eleven – efter ansøgning og godkendelse af skolens ledelse – fritages af religiøse årsager i flg. tilfælde: Deltagelse i religiøst forkyndende aktiviteter som f.eks. gudstjeneste. Tilstedeværelse på skoledage, som falder på anerkendte religiøst betingede fridage i elevens religion Deltagelse i lejrskoler og overnatninger


Har du spørgsmål til indmeldelse af dit barn, så hjælper vi gerne – giv os et kald på tlf. 98 12 11 88.
Er du derimod besluttet og klar til at indmelde dit barn i enten den danske eller internationale afdeling i Skipper Clement Skolen, så tryk på den nedenstående knap, som matcher dit ønske for indmeldelse...

Dansk afd. >   International afd. >